Maistru militar

Maiştrii militari sunt militarii cu studii de nivel postliceal, care îndeplinesc funcţii cu atribuţii de comandă/conducere a unor structuri tehnice de suport logistic sau funcţii de execuţie.

Maistrii militari deţin competenţe de utilizare, administrare, întreţinere şi reparare a armamentului, tehnicii şi materialelor din dotare, în vederea asigurării operativităţii acestora.

În carieră se începe, de regulă, cu gradul de maistru militar clasa a V-a şi se poate avansa până la gradul de maistru militar principal.

Promovarea în carieră se face pe baza principiilor competenţei profesionale şi egalităţii şanselor, în funcţie de performanţele individuale şi nevoile instituţiei militare.

Cursurile de carieră care oferă competenţele necesare îndeplinirii atributiilor funcţiei în care urmează să aibă loc promovarea se desfăşoară, de regulă, în şcolile de aplicaţie ale armelor.

Sunt avantajaţi maiştrii militari care sunt absolvenţi ai învăţământului superior, deoarece pot trece, în anumite condiţii, în corpul ofiţerilor sau pot ocupa funcţii de maistru militar cu o salarizare superioară.

Maiştrii militari aflaţi în a doua parte a carierei se pot specializa în activitatea de stat major şi de management executiv al activităţilor din armele, serviciile şi domeniile funcţionale ale armatei.

 

Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media