Criterii specifice de recrutare

În funcţie de opţiune, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice de recrutare:

 

1. Pentru formarea ofiţerilor în instituţiile de învăţământ superior militar (filiera directă)

2. Pentru formarea ofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a ofiţerilor în activitate (filiera indirectă)

3. Pentru formarea maiştrilor militari în instituţiile de învăţământ postliceal militar

4. Pentru formarea subofiţerilor în instituţiile de învăţământ postliceal militar (filiera directă)

5. Pentru formarea subofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a subofiţerilor în activitate (filiera indirectă)

6. Pentru formarea soldaţilor/gradaţilor profesionişti prin absolvirea unui program de instruire

7. Pentru candidaţii care doresc să urmeze colegiul naţional militar

 

1. Pentru formarea ofiţerilor în instituţiile de învăţământ superior militar (filiera directă)

 • să aibă vârsta de cel mult 26 de ani - 24 de ani pentru aviaţie-naviganţi - împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului  liceal, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • să nu fi parcurs un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat, iar, în cazul în care a absolvit un astfel de program de studii, să menţioneze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

 

Sus

2. Pentru formarea ofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a ofiţerilor în activitate (filiera indirectă)

2.1. Pentru candidaţi care sunt maiştri militari / subofiţeri în activitate:

 • să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi la data acordării gradului;
 •  să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să îşi fi desfăşurat activitatea ca maiştri militari/subofiţeri cel puţin 3 ani în arma pentru care candidează şi să fi absolvit o instituţie de învăţământ universitar, indiferent de profil, sau să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare; pentru specialitatea management financiar-contabil sunt obligatorii studii universitare de licenţă în domeniul financiar-contabil;
 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri în activitate, calculată de la data primirii primului grad şi până la data începerii cursului de formare ca ofiţer;
 • să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul de cel puţin FOARTE BUN;

candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare.

2.2. Pentru candidaţi care sunt ofiţeri în rezervă:

 • să aibă vârsta de cel mult 40 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
 • să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, sau să facă dovada promovării examenului de licenţă până la data concursului de admitere la cursul de formare;
 • candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare.

2.2. Pentru candidaţi care sunt civili (din cadrul sau din afara M.Ap.N.):

 • să aibă vârsta de cel mult 40 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
 • să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare sau să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare;
 • candidaţii recrutaţi pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor din serviciul medical trebuie să deţină certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare.

Sus

3. Pentru formarea maiştrilor militari în instituţiile de învăţământ postliceal militar

 • să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.

Sus

 

4. Pentru formarea subofiţerilor în instituţiile de învăţământ postliceal militar (filiera directă)

 • să fie soldaţi/gradaţi profesionişti;
 • să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • să aibă cel puţin 2 ani vechime în serviciu ca soldat/gradat profesionist, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofiţerilor în activitate;
 • să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puţin „Bun”;
 • să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai pentru candidaţii care optează pentru armele "auto", "geniu" şi "tancuri".

Sus

5. Pentru formarea subofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a subofiţerilor în activitate (filiera indirectă)

5.1. Pentru candidaţi care sunt soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate:

 • să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi la data acordării gradului;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare; prin excepţie, competenţele profesionale ale candidaţilor pentru serviciul muzici militare se evaluează în cadrul probelor de concurs;
 • pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ, şi să deţină certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate;
 • să fie confirmaţi în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere la cursul de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate;
 •  excepţie de la prevederile punctului anterior fac candidaţii pentru armele "auto" şi "geniu", care trebuie să posede permis de conducere, categoriile B şi C, precum şi cei pentru serviciul muzici militare şi serviciul medical;
 • să aibă în aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul de cel puţin ,,Foarte bun”.

5.2. Pentru candidaţi care sunt subofiţeri în rezervă:

 • să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
 • să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare; prin excepţie, competenţele profesionale ale candidaţilor pentru serviciul muzici militare se evaluează în cadrul probelor de concurs;
 • pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu diplomă sau certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;
 • să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – numai pentru candidaţii care optează pentru armele “auto”, “geniu” şi “tancuri.

5.3. Pentru candidaţi care sunt civili (din cadrul sau din afara M.Ap.N.):

 • să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
 •  să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • pentru serviciul medical - să fie absolvenţi ai învăţământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu diplomă sau certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;
 • să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare; prin excepţie, competenţele profesionale ale candidaţilor pentru serviciul muzici militare se evaluează în cadrul probelor de concurs;
 • să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – numai pentru candidaţii care optează pentru armele “auto”, “geniu” şi “tancuri”.

Sus

6. Pentru formarea soldaţilor/gradaţilor profesionişti prin absolvirea unui program de instruire

 • să aibă vârsta între 18 ani, împliniţi până la data începerii programului de instruire, şi cel mult 50 de ani, împliniţi până la data încheierii primului contract de angajare;
 •  să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data începerii programului de instruire;
 •  să posede permis de conducere auto categoriile B şi C - numai candidaţii care optează pentru arma "auto", iar pentru arma "geniu" doar pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto;
 • să fie de acord să renunţe la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist, după angajarea în armată;
 •  să deţină diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale - numai candidaţii care optează pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în arma “aviaţie”, specialitatea “însoţitor de bord-paramedic”.

Sus

7. Pentru candidaţii care doresc să urmeze colegiul naţional militar

 • să aibă vârsta de cel mult 16 ani, împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere;
 •  să fie absolvenţi ai învăţământului secundar inferior - ciclul gimnazial sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data concursului de admitere.

Sus

Noutati
 • 11:Aug:2020 04:08:37
  !!! Transferul elevilor în colegiile naționale militare !!!
  Mai mult...
 • 19:Jun:2020 11:06:03
  Recrutare, selecție, repartizare SGP - 2020
  Mai mult...
 • 05:Jun:2020 03:06:37
  Selecție IMM, Academia de Poliție, UNAp
  Mai mult...
 • 15:May:2020 02:05:46
  Prelungirea perioadei de înscriere
  Mai mult...
 • 11:May:2020 11:05:55
  !! Modificări privind selecția candidaților și admiterea în colegiile militare naționale în anul de învățământ 2020-2021 !!
  Mai mult...
 • 04:May:2020 08:05:21
  Prelungirea perioadei de înscriere
  Mai mult...
 • 30:Apr:2020 08:04:55
  Posturi SGP 2020
  Mai mult...
 • 30:Apr:2020 08:04:35
  Înscrierea candidaților continuă de la distanță
  Mai mult...
 • 30:Apr:2020 08:04:17
  Înscrierea candidaților pentru profesia militară
  Mai mult...
 • 30:Apr:2020 08:04:59
  A început înscrierea pentru posturile de SOLDAT/GRADAT PROFESIONIST - Seria 2020
  Mai mult...
 • 06:Apr:2020 01:04:34
  Modificarea Planului de școlarizare 2020-2021
  Mai mult...
 • 28:Mar:2020 12:03:45
  Anunțuri încadrare fără concurs - personal medical
  Mai mult...
 • 22:Jan:2020 02:01:06
  Actualizarea graficelor de desfăşurare a activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru învăţământul liceal, postliceal şi universitar, pentru anul şcolar/universitar 2020-2021
  Mai mult...
 • 14:Jan:2020 08:01:49
  Dispozitii DGMRU 2020
  Mai mult...
 • 13:Jan:2020 02:01:05
  Plan de scolarizare 2020-2021
  Mai mult...
Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media