Conţinutul dosaralui de candidat

1. Pentru formarea ofiţerilor în instituţiile de învăţământ superior militar (filiera directă)

2. Pentru formarea ofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a ofiţerilor în activitate (filiera indirectă)

3. Pentru formarea maiştrilor militari în instituţiile de învăţământ postliceal militar

4. Pentru formarea subofiţerilor în instituţiile de învăţământ postliceal militar (filiera directă)

5. Pentru formarea subofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a subofiţerilor în activitate (filiera indirectă)

6. Pentru formarea soldaţilor/gradaţilor profesionişti prin absolvirea unui program de instruire

7. Pentru candidaţii care doresc să urmeze colegiul militar liceal

 

1. Pentru formarea ofiţerilor în instituţiile de învăţământ superior militar (filiera directă)

 

Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un dosar cu următoarele documente:

Documente aduse de candidat:

a) copia certificatului de naştere, iar pentru Institutul Medico-Militar, două exemplare;

b) copia actului de identitate;

c) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni inainte de data depunerii - cu excepția candidaților care provin din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ liceal militar, promoția din anul respectiv, și a personalului militar în activitate; 

d) copia diplomei de bacalaureat sau adeverință/certificat care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii liceale sau că a absolvit învățământul liceal;

e) copia livretului militar – numai pentru candidaţii care provin din rândul cadrelor militare în rezervă şi al civililor care au satisfăcut stagiul militar;

f) copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru candidaţii care provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, certificat de structurile de personal ale unităţilor unde sunt încadraţi.

Documente tipizate (furnizate de biroul informare-recrutare):

a) cererea de înscriere;

b) fişa de examinare medicală;

c) fişa de cunoaştere;

d) recomandare privind profilul psihomoral şi comportamental.     

Alte documente:

 a) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale.

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.

 

Sus

 

2. Pentru formarea ofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a ofiţerilor în activitate (filiera indirectă)

Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un  dosar cu următoarele documente:

Documente aduse de candidat:

a) copia legalizată a certificatului de naştere;

b) copia actului de identitate;

c) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii – cu excepţia candidaţilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal militar, promoţia din anul respectiv, şi a personalului militar în activitate;

d) copia actului de studii sau adeverinţa care atestă promovarea de către titular a examenului de finalizare a ciclului I de studii universitare, domeniul de studii/profilul şi specializarea, sau adeverinţa din care să reiasă că solicitantul a absolvit ciclul I de studii universitare sau este înmatriculat în ultimul an de studii, domeniul de studii/profilul şi specializarea;

e) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu drept de liberă practică, vizat pe anul în curs, copia certificatului/adeverinţei de confirmare în gradul profesional de medic specialist sau medic primar, după caz, copia poliţei de asigurare malpraxis - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate din serviciul medical;

f) copia livretului militar – numai pentru candidaţii care provin din rândul cadrelor militare în rezervă şi al civililor care au satisfăcut stagiul militar;

g) copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru candidaţii care provin din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate, certificat de structurile de personal ale unităţilor unde sunt încadraţi.

Documente tipizate (furnizate de biroul informare-recrutare):

a)  cererea de înscriere;

b) fişa de examinare medicală;

c) fişa de cunoaştere;

d) raportul personal prin care solicită participarea la cursul de formare, aprobat de către comandantul unităţii militare unde este încadrat, în care va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unităţile militare în care va fi repartizat – numai pentru candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate şi al civililor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

e) declaraţie pe propria răspundere, în care menţionează că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale, cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unităţile militare în care va fi repartizat.

Alte documente:

 a) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale.

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.

 

Sus

 

3. Pentru formarea maiştrilor militari în instituţiile de învăţământ postliceal militar 

Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un  dosar cu următoarele documente:

Documente aduse de candidat:

a) copia certificatului de naştere;

b) copia actului de identitate;

c) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii – cu excepţia candidaţilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal militar, promoţia din anul respectiv, şi a personalului militar în activitate;

d) copia diplomei de bacalaureat sau adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de bacalaureat ori adeverinţă/certificat din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii sau a absolvit învăţământul liceal;

e) copia livretului militar – numai pentru candidaţii care provin din rândul civililor care au satisfăcut stagiul militar.

 Documente tipizate (furnizate de biroul informare-recrutare):

a) cererea de înscriere;

b) fişa de examinare medicală;

c) fişa de cunoaştere;

d) recomandare privind profilul psihomoral şi comportamental.

Alte documente:

a) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale.

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.

Sus

 

4. Pentru formarea subofiţerilor în instituţiile de învăţământ postliceal militar (filiera directă)

Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un  dosar cu următoarele documente:

Documente aduse de candidat:

a) copia certificatului de naştere;

b) copia actului de identitate;

c) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii – cu excepţia candidaţilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal militar, promoţia din anul respectiv, şi a personalului militar în activitate;

d) copia diplomei de bacalaureat sau adeverinţă care atestă promovarea examenului de către titular a examenului de bacalaureat ori adeverinţă/certificat din care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii sau a absolvit învăţământul liceal;

e) copia permisului de conducere, pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate în armele "auto", "geniu" şi "tancuri";

f) copia livretului militar;

f) copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naţionale, certificat de structurile de personal ale unităţilor unde este încadrat;

Documente tipizate (furnizate de biroul informare-recrutare)

a) cererea de înscriere;

b) fişa de examinare medicală;

c) fişa de cunoaştere;

d) recomandare privind profilul psihomoral şi comportamental.

Alte documente:

a) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele  examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale.

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.

Sus

 

5. Pentru formarea subofiţerilor prin absolvirea Cursului de formare a subofiţerilor în activitate (filiera indirectă)

Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un  dosar cu următoarele documente:

Documente aduse de candidat:

a) copia certificatului de naştere;

b) copia actului de identitate;

c) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii;

d) copia diplomei de bacalaureat sau adeverinţa care atestă promovarea de către titular a examenului de bacalaureat ori adeverinţă/certificat care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii sau a absolvit învăţământul liceal;

e) copia certificatului de competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor a)în activitate, cu excepţia candidaţilor care optează pentru serviciul "Muzici militare";

f) copia atestatului de liberă practică/copia certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - numai pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate din serviciul medical;

g) copia permisului de conducere, pentru candidaţii care optează pentru formarea pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate în armele "auto" şi "geniu";

h) copia livretului militar – numai pentru candidaţii care provin din rândul cadrelor militare în rezervă şi al civililor care au satisfăcut stagiul militar;

i) copie a ultimului contract cu Ministerul Apărării Naţionale, pentru candidaţii care provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti , certificat de structurile de personal ale unităţilor unde sunt încadraţi.

Documente tipizate (furnizate de biroul informare-recrutare):

a) cererea de înscriere;

b) fişa de examinare medicală;

c) fişa de cunoaştere;

d) raportul personal prin care solicită participarea la cursul de formare, aprobat de către comandantul unităţii militare unde este încadrat, în care va menţiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unităţile militare în care va fi repartizat – numai pentru candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate şi al civililor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;

e) declaraţie pe propria răspundere, în care menţionează că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale, cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unităţile militare în care va fi repartizat;

f) recomandare privind profilul psihomoral şi comportamental.

Alte documente:

a) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale.

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.

Sus

 

6. Pentru formarea soldaţilor/gradaţilor profesionişti prin absolvirea unui program de instruire

Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un  dosar cu următoarele documente:

Documente aduse de candidat:

a) copia certificatului de naştere;

b) copia actului de identitate;

c) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii – cu excepţia candidaţilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal militar, promoţia din anul respectiv, şi a personalului militar în activitate;

d) copia certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/şcolii profesionale/şcolii de arte şi meserii sau adeverinţă că este în ultimul an de studii – numai în cazul în care aceasta este ultima formă de învăţământ în curs de absolvire/absolvită;

e) copia diplomei obţinute la finalizarea ultimei forme de învăţământ absolvite sau adeverinţă din care să rezulte promovarea examenului de absolvire (bacalaureat/licenţă/master) – numai dacă este cazul; 

f) copia permisului de conducere - pentru candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în armele „auto” sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma "geniu";

g) copia livretului militar – numai pentru candidaţii care provin din rândul civililor care au satisfăcut stagiul militar;

 

Documente tipizate (furnizate de biroul informare-recrutare):

a) cererea de înscriere;

b) fişa de examinare medicală;

c) fişa de cunoaştere;

d) fişa „cumul de puncte”, conform modelului prevăzut de metodologia repartizării pe funcţii a candidaţilor selecţionaţi pentru posturile de soldat şi gradat profesionist.

Alte documente:

a) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale.

 

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.

Sus

 

7. Pentru candidaţii care doresc să urmeze colegiul militar liceal

Pentru fiecare candidat care îndeplineşte criteriile de recrutare se întocmeşte un  dosar cu următoarele documente:

Documente aduse de candidat:

a) copia certificatului de naştere;

b) copia actului de identitate;

c) copia cărţii/buletinului de identitate a/al părinţilor sau întreţinătorilor;

d) adeverinţă din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii sau că a absolvit învăţământul secundar inferior sau ciclul gimnazial;

e) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare.

Documente tipizate (furnizate de biroul informare-recrutare):

a) cererea de înscriere;

b) fişa de examinare medicală;

c) fişa de cunoaştere.

Alte documente:

a) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare.

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor.

Sus

 

Pentru a trece la pasul următor (selecţia), apasă aici

Noutati
 • 11:Aug:2020 04:08:37
  !!! Transferul elevilor în colegiile naționale militare !!!
  Mai mult...
 • 19:Jun:2020 11:06:03
  Recrutare, selecție, repartizare SGP - 2020
  Mai mult...
 • 05:Jun:2020 03:06:37
  Selecție IMM, Academia de Poliție, UNAp
  Mai mult...
 • 15:May:2020 02:05:46
  Prelungirea perioadei de înscriere
  Mai mult...
 • 11:May:2020 11:05:55
  !! Modificări privind selecția candidaților și admiterea în colegiile militare naționale în anul de învățământ 2020-2021 !!
  Mai mult...
 • 04:May:2020 08:05:21
  Prelungirea perioadei de înscriere
  Mai mult...
 • 30:Apr:2020 08:04:55
  Posturi SGP 2020
  Mai mult...
 • 30:Apr:2020 08:04:35
  Înscrierea candidaților continuă de la distanță
  Mai mult...
 • 30:Apr:2020 08:04:17
  Înscrierea candidaților pentru profesia militară
  Mai mult...
 • 30:Apr:2020 08:04:59
  A început înscrierea pentru posturile de SOLDAT/GRADAT PROFESIONIST - Seria 2020
  Mai mult...
 • 06:Apr:2020 01:04:34
  Modificarea Planului de școlarizare 2020-2021
  Mai mult...
 • 28:Mar:2020 12:03:45
  Anunțuri încadrare fără concurs - personal medical
  Mai mult...
 • 22:Jan:2020 02:01:06
  Actualizarea graficelor de desfăşurare a activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru învăţământul liceal, postliceal şi universitar, pentru anul şcolar/universitar 2020-2021
  Mai mult...
 • 14:Jan:2020 08:01:49
  Dispozitii DGMRU 2020
  Mai mult...
 • 13:Jan:2020 02:01:05
  Plan de scolarizare 2020-2021
  Mai mult...
Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media