Probele de selecție

  

 

Selecţia sau evaluarea aptitudinală reprezintă acele activităţi concretizate în examinări specifice şi probe care pot indica dacă şi în ce măsură poţi  face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.

Cu alte cuvinte, vom afla dacă ai potenţialul aptitudinal - motivaţional minim necesar pentru profesia militară.

Toate rezultatele probelor de selecţie au caracter confidenţial.

Selecţia se desfăşoară în una sau două etape, în funcţie de tipul de carieră, arma şi specialitatea militară pentru care a optat candidatul, astfel:

1. Selecţia aptitudinală generalăîn cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare.

2. Selecţia aptitudinală specială în cadrul structurilor specializate şi/sau în centrele zonale de selecţie şi orientare.

 

1. Selecţia aptitudinală generală, comună tuturor candidaţilor, include examinările obligatorii, indiferent de opţiune.

Pentru a parcurge selecţia aptitudinală generală, trebuie să te prezinţi la centrul zonal de selecţie şi orientare de care aparţine judeţul în care domiciliezi, la data la care ai fost planificat şi pe care ţi-a comunicat-o recrutorul.

Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu imediat:

 1. PROBE PSIHOLOGICE:
  • test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;
  • chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;
  • test situaţional - o probă de grup, teoretică şi practică (pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), care evaluează aptitudinile de lider şi capacitatea de a lucra în echipă.
 2. PROBE FIZICE (testarea capacităţii motrice), care constau în:
 • parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime, şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa), gradul de manifestare a calităţilor motrice combinate, dar şi existenţa unor calităţi psihice, cum sunt tenacitatea şi curajul;
 • probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 sau 2000 m, în funcţie de categoria de personal pentru care ai optat şi vârstă.
 1. INTERVIU DE EVALUARE FINALĂ, care vizează capacitatea de exprimare, motivaţia etc.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat  "Admis" sau "Respins".

Durata selecţiei este de 24 de ore (pentru opţiunile: soldat/gradat profesionist şi elev la colegiul naţional militar), sau de 48 de ore (pentru a deveni ofiţer, maistru militar sau subofiţer).

În funcţie de rezultatele obţinute la probele psihologice şi fizice, dacă nu au ai atins baremele minime necesare, poţi solicita orientarea spre o altă categorie de personal militar, în funcţie de rezultatele obţinute. Pentru aceasta, vei fi CONSILIAT şi ORIENTAT în funcţie de opţiuni, aptitudini şi oferta profesională existentă.

Centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO) funcţionează în localităţile Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc şi Constanţa.

Fiecare judeţ/birou informare-recrutare este arondat unui CZSO, astfel încât candidaţii se vor prezenta pentru selecţie la CZSO de care aparţin cu domiciliul stabil.

 

Arondarea judeţelor/birourilor informare-recrutare la cele patru CZSO este următoarea:

Nr.

crt.

Centre zonale de selecţie şi orientare

Judeţ/sector/birou informare-recrutare

1.

C.Z.S.O. Alba Iulia

Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, , Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Olt, Sălaj, Sibiu, Timiş, Vâlcea.

2.

C.Z.S.O. Breaza

Argeş,Bucureşti – Sectorul 1, 2, 3, 4, 5, 6, Braşov, Buzău, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Harghita Prahova, Teleorman.

3.

C.Z.S.O. Câmpulung Moldovenesc

Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Satu-Mare, Suceava, Vaslui, Vrancea.

4.

C.Z.S.O. Constanţa

Brăila, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea.

 

Înainte de a te prezenta pentru susţinerea probelor de selecţie, ai grijă să fii bine odihnit şi în perfectă stare de sănătate. Dacă nu te simţi în deplină formă fizică şi psihică, declară acest lucru înainte de începerea selecţiei. Pentru motive bine întemeiate, poţi solicita şefului centrului zonal de selecţie şi orientare, neînceperea susţinerii probelor de selecţie. Ulterior, nu vor fi admise, în nici o situaţie, cererile de repetare a selecţiei. În cazuri excepţionale, dar numai înainte de a fi susţinut probele de selecţie, poţi solicita biroului informare-recrutare replanificarea la selecţie, pentru motive bine întemeiate (medicale, familiale etc).

Prezentarea la centrul zonal de selecţie şi orientare se face până la ora 18, cu o zi înaintea celei în care ai fost planificat pentru susţinerea probelor de selecţie. Ţi se asigură cazare gratuită, iar masa este contracost. Programul zilnic este riguros planificat şi obligatoriu pentru toţi candidaţii.

Trebuie să ai asupra ta: cartea de identitate sau certificatul de naştere (pentru candidaţii care nu au împlinit 14 ani), în original, materiale de igienă individuală, echipament sportiv, instrumente de scris (pix/stilou cu pastă/cerneală albastră sau neagră), contravaloarea hranei. Pentru detalii, nu ezita să pui întrebări recrutorului care te va anunţa în legătură cu data prezentării la selecţie.

Selecţia pentru profesia militară vizează potenţialul candidaţilor, capacitatea lor de a progresa, de a-şi dezvolta abilităţile. Noi căutăm tineri şi tinere hotărâţi să reuşească.

Nu trebuie să fii sportiv de performanţă sau să frecventezi regulat sălile de fitness, dar trebuie să ai o bună formă fizică şi psihică.

Atâta timp cât te pregăteşti puţin înainte de a te prezenta la selecţie, vei fi capabil(ă) să atingi uşor standardele minime.

 

2. Selecţia aptitudinală specială, specifică anumitor arme sau servicii şi specialităţi militare.

Candidaţii pentru anumite categorii de personal vor efectua, în plus, o evaluare aptitudinală şi/sau specială (medicală şi/sau psihologică), dar numai după ce au fost declaraţi "Admis" la toate probele enumerate mai sus.

Încă de la biroul informare-recrutare vei ştii dacă trebuie să parcurgi sau nu selecţia aptitudinală specială.

Acest tip de examinare este efectuată, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care se candidează, în cadrul următoarelor instituţii, astfel:

    a) La Centrul Naţional de Medicină Aeronautică  şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"din Bucureşti:

            -  candidaţii la programele de formare iniţială în cadrul cărora se desfăşoară activităţi aeronautice militare;

            - candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară "forţe pentru operaţii speciale".

    b) La Centrul de Medicină Navală din Constanţa:

            -  candidaţii pentru profesia de ofiţer sau maistru militar în Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară;

            - candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară "scafandri" sau cei care vor fi ambarcaţi.

    c) candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează examinările psihotehnice specifice în laboratoarele psihotehnice ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit actelor normative în vigoare.

Dacă eşti declarat "Inapt" ori "Respins" la evaluarea medicală şi/sau aptitudinală specială, poţi face o altă opţiune, în condiţiile în care metodologia probelor şi rezultatele obţinute la selecţie permit acest lucru.

Dacă ai fost declarat "Admis" la selecţie, urmează şi pasul 3 admiterea sau, dacă ai optat pentru a deveni soldat/gradat profesionist, ierarhizarea în funcţie de rezultate şi repartizarea pe arme/ servicii/ specialităţi militare, în limita locurilor disponibile.

 

Sus

Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media