Evaluarea psihologică

                                                                                                                                                                                                

PROBELE PSIHOLOGICE  se desfăşoară în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi cuprind următoarele tipuri de teste:

- test de aptitudini care evaluează gândirea logică, aptitudinile numerice, verbale (vocabularul), tehnice, spaţiale (vederea în spaţiu), organizatorice, de învăţare, capacitatea de a lucra contra timp.

- chestionar de personalitate pentru evaluarea maturităţii, responsabilităţii, motivaţiei, capacităţii de comunicare, în conexiune cu potenţialul de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;

 - test situaţional care este o probă de grup, teoretică şi practică, susţinută de candidaţii la profesiile de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, şi care evaluează comportamentul candidatului în condiţii ”reale” de muncă, în situaţia îndeplinirii unei sarcini concrete, din perspectiva  potenţialului de lider, capacităţii de planificare şi a capacităţii de a lucra în echipă, reacţia la lucrul sub presiune.

În timpul testării, candidaţilor li se recomandă mult calm şi atenţie, pecum şi implicare în rezolvarea sarcinilor.

Procesul de selecţie se încheie cu participarea la interviul  de  evaluare  şi  orientare, care  vizează  clarificarea  unor  aspecte  constatate  de-a  lungul  parcurgerii probelor de selecţie, motivaţia candidatului pentru cariera  militară, coerenţa şi claritatea  exprimării  şi  depistarea  defectelor  de  vorbire.

 

Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media