Formarea inițială a subofițerilor

Formarea profesională iniţială a subofiţerilor în activitate se realizează, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, pe două filiere complementare:

1. Filiera directă

2. Filiera indirectă

 

1. Filiera directă – formarea se realizează prin parcurgerea prin parcurgerea şi finalizarea studiilor militare postliceale cu durata de 1 an, organizate şi desfăşurate în unităţile de învăţământ postliceal militar.

Filiera directă reprezintă principala cale de formare a subofiţerilor în activitate (peste 90% din necesar).

Învăţământul postliceal militar asigură:

a) însuşirea cunoştinţelor teoretice şi metodologice necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor de luptător, de specialist militar şi de comandant de echipă, echipaj, piesă, post de luptă, grup, grupă şi similare acestora;

b) formarea deprinderilor de conducător cu temeinice cunoştinţe psihopedagogice şi metodice necesare exercitării atribuţiilor de instructor;

c) formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a armamentului şi tehnicii din dotare;

d) formarea capacităţii de adaptare la schimbările tehnologice, organizaţionale şi doctrinare din sistemul militar;

e) formarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină, precum şi a abilităţilor de utilizare a mijloacelor informatice;

f) dezvoltarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice calificării profesionale.

 Planurile de învăţământ se proiectează în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi cuprind, de regulă, următoarele module:

a) pregătire postliceală şi de specialitate, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară, precum şi pentru specializarea postliceală;

b) pregătire militară generală, metodică şi tactică pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;

c) pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă.

Formarea pe filiera directă a subofiţerilor în activitate se desfăşoară în două unităţi de învăţământ postliceal militar, subordonate statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei:

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

Piteşti, str. Trivale nr. 16 Bis, jud. Argeş

www.ncoacademy.ro

Tel: 0248/635200, Fax: 0248/214691

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”

Sat Boboc-Gară, comuna Cochirleanca, jud. Buzău,

www.afas.ro/smmmsfa

Tel: 0238/718965, Fax: 0238/727674

În aceste şcoli militare sunt formaţi subofiţerii care urmează să încadreze funcţiile de conducere, de luptători şi administrative de la baza ierarhiei militare.

Structura de instruire cuprinde: pregatire militara de baza, pregatire stiintifica fundamentala, pregatire militara de specialitate în arma si pregatirea în vedera îndeplinirii primei functii.

Studiile se finalizează cu examen de competenţe profesionale, cu acordarea gradului de sergent, a brevetului de subofiţer, confirmarea în armă şi numirea într-o funcţie corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi opţiunile individuale.

2. Filiera indirectă – presupune parcurgerea şi finalizarea cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate, organizat şi desfăşurat în unităţile de învăţământ postliceal militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale şi în conformitate cu normele specifice, pentru armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care există un deficit major de personal şi/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale (sanitari, muzici militare etc.).Durata cursului de formare pe filiera indirectă a subofiţerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care se pregătesc cursanţii.

Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media