Formarea soldaților și gradaților profesioniști

Formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti se realizează prin parcurgerea şi finalizarea programelor de formare profesională desfăşurate în centrele de instruire/unităţile de instrucţie ale categoriilor de forţe ale armatei..

Programelor de formare profesională iniţială sunt proiectate în sistem modular de către şcolile de aplicaţie/centrele de pregătire/unităţile de instrucţie specifice armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare. Se parcurg două module, astfel:

a) modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală şi tactică, în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecţiei individuale, ducerii luptei şi mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;

b) modulul perfecţionării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate, specifică armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare.

Durata pregătirii este de 2 - 5 luni, în funcţie de pregătirea militară anterioară a candidaţilor şi de specificul armei sau serviciului şi specialităţii militare.

Programele de formare se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, şi repartizarea în prima funcţie.

          

Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media