Dispozitii

  • Dispoziție nr. DGMRU 2 / 2020 pentru aprobarea "I.M. 3/70, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar"
  • Dispoziție nr. DGMRU 1 / 2020 pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2020-2021
Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media