Evaluarea capacității motrice

Probele fizice (testarea nivelului capacităţii motrice) sunt susţinute numai de către candidaţii care au examinarea medicală efectuată.

Testarea capacităţii motrice a candidaţilor recrutaţi se desfăşoară în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi cuprinde două probe:

1. Traseul utilitar - aplicativ

2. Alergare pe distanţa 1000/2000 m

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu.


1. Traseul utilitar – aplicativ are o lungime de 90 m şi cuprinde 10 elemente, în următoarea succesiune:

- două sărituri în lungime, succesive, de pe loc, a căror lungime cumulată trebuie să fie de minimum 3 m la fete şi 3,30 m la băieţi – pentru candidaţii la colegiile naţionale militare, respectiv de minimum 3,50 m la femei şi 3,80 m la bărbaţi – pentru celelalte categorii de candidaţi;

- aruncarea a 4 mingi diferite la ţintă; mingea trebuie să intre în poartă sau să atingă bara, cu condiţia să nu fi atins solul la o distanţă mai mică de 7 m faţă de linia de aruncare;

- tracţiuni la bară fixă pentru candidaţii de gen masculin (5 pentru candidaţii la colegiile naţionale militare şi 8 pentru celelalte categorii de candidaţi);

- flotări pentru candidaţii de gen feminin masculin (8 pentru candidaţii la colegiile naţionale militare şi 10 pentru celelalte categorii de candidaţi);

- deplasare în echilibru, pe bănci de gimnastică (candidaţii au dreptul la cel mult 3 repetări);

- rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit pe sol;

- escaladarea unui obstacol (ladă sau cal de gimnastică), cu înălţimea de aprox. 1,15 m;

- sărituri în spaţii marcate pe sol (sărituri de pe loc, de pe ambele picioare şi aterizare pe ambele picioare, în interiorul pătratelor);

- târâre pe sub un obstacol lung de 3 m, lat de 1,20 m şi înalt de 0,60 m;

- ridicare şi transport de greutăţi printre jaloane (o minge de 5 kg - pentru candidaţii la colegiile naţionale militare şi două mingi medicinale de 5 kg fiecare - pentru celelalte categorii de candidaţi);

- alergare pe distanţa de 25 m.

Schema orientativă a traseului utilitar-aplicativ 

În funcţie de locul de desfăşurare a probei, în sală sau afară, succesiunea elementelor poate fi modificată, cu respectarea principiului alternării solicitării grupelor musculare.

Candidaţii trebuie să parcurgă în întregime traseul utilitar – aplicativ şi să abordeze obligatoriu toate elementele, în ordinea stabilită.

Parcurgerea traseului utilitar-aplicativ – MASCULIN (video)

Parcurgerea traseului utilitar-aplicativ – FEMININ (video)

 

2. La alergarea pe distanța de 1000/2000 m participă numai candidaţii care, în urma parcurgerii traseului utilitar - aplicativ, au fost declaraţi “ADMIS”.

Proba constă în parcurgerea, în aer liber, a unei distanţe de 1000 m, în cazul candidaţilor la colegiul naţional militar, sau de 2000 m, în cazul celorlalţi candidaţi.

Înaintea desfăşurării probei, unul dintre evaluatori face instruirea candidaţilor cu privire la regulile de desfăşurare a acesteia.

Startul se dă din poziţia „în picioare”, astfel încât greutatea corpului fiecărui candidat să fie pe piciorul din faţă, uşor îndoit din articulaţia genunchiului, cu trunchiul uşor înclinat înainte şi braţele îndoite din articulaţia cotului.

Cronometrarea candidanţilor începe la semnalul „START” dat de evaluator prin comandă vocală şi/sau prin fluier şi continuă, fără întrerupere, pe parcursul întregii distanţe până la trecerea liniei de sosire;

În situaţia în care alergarea se desfăşoară în condiţiile unui teren greu şi/sau în condiţii meteorologice nefavorabile – teren moale, cu apă, gheaţă, zăpadă, pe ploaie, lapoviţă, ninsoare, vânt puternic, ger, caniculă – la propunerea evaluatorilor şi cu aprobarea şefului C.Z.S.O., se acordă o bonificaţie de maximum 15 secunde pentru distanţa de 1000 metri şi de maximum 30 secunde pentru distanţa de 2000 metri. Această bonificaţie se consemnează sub semnătura şefului C.Z.S.O., în documentul centralizator al probelor pentru testarea nivelului capacităţii motrice şi se aplică la barem.

Candidaţii care nu parcurg întreaga distanţă, se consideră că au abandonat proba şi sunt declaraţi „RESPINS”.

 

      PROBELE  ŞI  BAREMELE  PREVĂZUTE PENTRU TESTAREA

        NIVELULUI  CAPACITĂŢII  MOTRICE A  CANDIDAŢILOR

         PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL MILITAR ŞI PENTRU
        PROFESIA DE OFIŢER, MAISTRU MILITAR ŞI SUBOFIŢER

 

            

                 PROBELE, BAREMELE ŞI PUNCTAJUL ACORDAT

          PENTRU TESTAREA NIVELULUI CAPACITĂŢII MOTRICE,

              CANDIDAŢILOR RECRUTAŢI PENTRU PROFESIA

                       DE SOLDAT/GRADAT PROFESIONIST

   

     PENALIZĂRILE PREVĂZUTE PENTRU EXECUTAREA INCORECTĂ

                 SAU NEEXECUTAREA, DUPĂ CAZ, A ELEMENTELOR     

                                TRASEULUI UTILITAR-APLICATIV

               

 

De reţinut!

Candidaţii sunt răspunzători de apariţia eventualelor accidentări pe timpul desfăşurării probelor, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuţiilor greşite.

Candidaţii care se accidentează în timpul unei probe sau pe timpul alocat pregătirii organismului pentru efort şi nu o pot termina, pot fi replanificaţi, la propunerea evaluatorilor, la care se va anexa recomandarea medicului colegiului militar liceal, în baza aprobării şefului centrului zonal de selecţie şi orientare.
Candidaţii care declară că starea sănătăţii lor nu le permite executarea probelor de evaluare ăn acea zi, sunt replanificaţi pe baza unei cereri adresate şefului centrului zonal de selecţie şi orientare, fără a se depăşi termenul limită de selecţie stabilit pentru categoria de candidaţi din care aceştia fac parte.
Contestarea ulterioară a rezultatelor, pe motive de indispoziţie psihică sau somatică, nu este luată în considerare.


   Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor, se desfăşoară în spaţiul destinat acestei activităţi, sub supravegherea evaluatorilor.


   Rezultatele sunt comunicate verbal candidaţilor, după fiecare probă, de către evaluatori.
 

 

 

Sus

Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media