Formarea inițială a ofițerilor

Formarea profesională iniţială a ofiţerilor în activitate se realizează, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, pe două filiere complementare:

1. Filiera directă

2. Filiera indirectă

 

1. Filiera directă – formarea se realizează prin parcurgerea şi finalizarea studiilor militare universitare de licenţă, organizate şi desfăşurate în instituţiile de învăţământ universitar militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apărării Naţionale

Filiera directă reprezintă principala cale de formare a ofiţerilor în activitate (peste 95% din necesar).

Învăţământul universitar superior militar (de licenţă) formează:

ofiţeri de comandă şi stat major, lideri de organizaţii militare;

ofiţeri specialişti, experţi şi lideri de structuri expert (ofiţeri ingineri, medici şi farmacişti militari);

Studiile militare universitare de licenţă se organizează astfel:

a) învăţământ cu frecvenţă cu durata de 3 ani, corespunzător unui număr de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licenţă, a brevetului de ofiţer şi a gradului de sublocotenent;

b) învăţământ cu frecvenţă cu durata de 4 ani, corespunzător unui număr de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofiţer şi a gradului de sublocotenent/aspirant;

c) învăţământ cu frecvenţă cu durata de 5 - 6 ani, corespunzător unui număr de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent şi a brevetului de ofiţer, la sfârşitul anului al IV-lea, şi a diplomei de absolvire, la finalul studiilor.

Planurile de învăţământ ale studiilor militare universitare de licenţă se proiectează în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi cuprind, de regulă, următoarele module:

a) pregătire universitară, potrivit standardelor naţionale şi specifice;

b) pregătire militară generală şi tactică, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei;

c) pregătire militară de specialitate pentru iniţierea în domeniul armei sau al serviciului şi specialităţii militare;

d) stagii de practică în unităţi militare.

Studiile militare universitare de licenţă asigură:

a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale specifice specializării universitare, pregătirea militară de bază şi iniţierea în pregătirea militară de specialitate în domeniul armei sau al serviciului şi specialităţii militare;

b) formarea competenţelor de comandă şi de lider de structuri de la baza ierarhiei militare;

c) formarea competenţelor iniţiale de specialist militar, capabil să sintetizeze şi să interpreteze informaţiile la dispoziţie, să rezolve problemele de bază şi să evalueze rezultatele;

d) formarea competenţelor de comunicare, inclusiv într-o limbă străină, şi de utilizare a tehnologiilor informatice;

e) formarea competenţelor de educator şi de instructor, în spiritul normelor şi valorilor militare, naţionale şi universale;

f) formarea ca bun cetăţean care să cunoască şi să respecte valorile societăţii.

 

Instituţii militare de învăţământ superior

 

2. Filiera indirectă – presupune parcurgerea şi finalizarea cursului de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate, organizat şi desfăşurat în instituţii de învăţământ militar, potrivit nevoilor Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu normele specifice pentru serviciile militare pentru care există un deficit major de personal şi/sau nu se asigură pregătirea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Durata cursului de formare pe filiera indirectă a ofiţerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcţie de serviciul şi specialitatea militară.

Sus

Noutati
 • 29:May:2019 11:05:55
  Anunţ recrutare soldaţi/gradaţi profesionişti 2019
  Mai mult...
 • 25:Apr:2019 04:04:31
  Transferul elevilor din liceele/colegiile naționale civile în Colegiul Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza” în anul școlar 2019-2020
  Mai mult...
 • 18:Mar:2019 02:03:40
  Recrutări pentru filiera indirectă de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate
  Mai mult...
 • 22:Jan:2019 01:01:12
  Admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri
  Mai mult...
 • 22:Jan:2019 01:01:52
  Admitere studii universitare militare anul universitar 2019 - 2020
  Mai mult...
 • 22:Jan:2019 01:01:20
  Admitere ofițeri arma căi ferate și subofițeri arma rachete și artilerie antiaeriană
  Mai mult...
 • 22:Jan:2019 01:01:16
  Dispoziție privind înscrierea și admiterea în colegiile militare
  Mai mult...
 • 22:Jan:2019 12:01:38
  Suplimentarea cifrei de școlarizare - 2018-2019
  Mai mult...
 • 16:Jan:2019 06:01:45
  Modificări privind testarea fizică
  Mai mult...
 • 16:Jan:2019 05:01:38
  Planul de școlarizare 2019-2020
  Mai mult...
 • 08:Nov:2018 05:11:43
  Recrutare pentru învățământul militar
  Mai mult...
Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media